• 350,000
  • 10
  • 30m2 - 40m2
  • Bắc
  • 0976.09.22.77 -0961.72.74.79
Đặt phòng