• 200,000
  • 10
  • 15m2 - 20m2
  • Tây
  • 0976.09.22.77 -0961.72.74.79
Đặt phòng