• 350,000
  • 20
  • 35m2 - 45m2
  • Bắc
  • 0976.09.22.77 -0961.72.74.79
Đặt phòng