• 400,000
  • 20
  • 40m2 - 50m2
  • Nam
  • 0976.09.22.77 -0961.72.74.79
Đặt phòng